ANBI – Art Imaginaire

TERUG

Stichting “Art Imaginaire” heeft een zogenaamde “Culturele ANBI-status” verkregen. Dit betekent dat een particulier die onze stichting een schenking geeft, deze mag verhogen tot 125% en vervolgens aftrekken van de inkomstenbelasting. Een bedrijf/organisatie mag zelfs 150% aftrekken van de vennootschapsbelasting, bovendien hoeven wij over de schenking geen belasting af te dragen en kan de schenking ten volle aan ons goede doel worden besteed. Om deze status te verkrijgen, heeft de stichting aan een aantal voorwaarden moeten voldoen, deze voorwaarden zijn van organisatorische en financiële aard.

Doelstelling en collectiebeleid:
De Stichting heeft ten doel het verzamelen, beheren en tentoonstellen van kunst welke tezamen een collectie vormen, die (als geheel of waarvan delen) een representatief beeld geven van hedendaagse kunstuitingen beginnende vanaf het jaar 1949, het eerste geboortejaar van de oprichters. Bestuurders kiezen steeds voor uitbreiding van de collectie op basis van de financiële mogelijkheden van de Stichting, alsmede op hun persoonlijke voorkeuren en interesses van dat moment.

Het bestuur:
Voorzitter: Peter Buisman
Penningmeester: Margo Odijk
Secretaris: Ester Buisman
Bestuurders zijn vrijwilligers en ontvangen geen vergoeding.
Het bestuur verantwoordt zich in haar jaarlijkse vergadering en door publicatie van de financiële resultaten en inzicht in de actviteiten van de Stichting.

Kamer van koophandel: 41 134007 sinds 3 december 1993
Belastingdienst: 8032.110260

%d bloggers liken dit: