ANBI – De Witte Bollen

TERUG

Stichting “De Witte Bollen” heeft een zogenaamde “‘Culturele ANBI-status” verkregen. Dit betekent dat een particulier die onze stichting een schenking geeft, deze mag verhogen tot 125% en vervolgens aftrekken van de inkomstenbelasting. Een bedrijf/organisatie mag zelfs 150% aftrekken van de vennootschapsbelasting, bovendien hoeven wij over de schenking geen belasting af te dragen en kan de schenking ten volle aan ons goede doel worden besteed. Om deze status te verkrijgen, heeft de stichting aan een aantal voorwaarden moeten voldoen, deze voorwaarden zijn van organisatorische en financiële aard.

Doelstelling en collectiebeleid:
De Stichting heeft ten doel het beheren, in standhouden en presenteren van kunstobjecten in de buitenruimte van Rotterdamse wijk Ommoord. Bestuurders kiezen steeds voor uitbreiding van de collectie op basis van de financiële mogelijkheden van de Stichting, waarbij instandhouden van de bestaande kunst vóór gaat op het introduceren van nieuwe kunstobjecten.

Het bestuur:
Voorzitter: Peter Buisman
Bestuursleden: Arie Vuyk, Jan van Rijst, Margo Odijk en Ruud Eering.

Raad van Advies: Martine van der Plas, Mariëlle van der Heeden, Martin Stolte, Pablo Waakop Reijers en Sonja van Lis.

Bestuurders zijn vrijwilligers en ontvangen geen vergoeding.
Het bestuur verantwoordt zich in haar jaarlijkse vergadering en door publicatie van een jaarverslag, financiele verantwoording en jaarprogramma.

Kamer van koophandel: 52 565289 sinds 13 april 2011
Belastingdienst: 8505.02.251


%d bloggers liken dit: