De Witte Bollen 2012

TERUG

Jaarverslag en Financiën 2012

Bestuur

In april 2012 heeft de toenmalige penningmeester Peter Kamsteeg zijn functie neergelegd. De functie penningmeester is sindsdien ingevuld door bestuurslid Pablo Waakop Reijers.

In december 2012 is een extra bestuurslid vanuit de Bewoners Organisatie Ommoord, Harm Teunissen, toegevoegd. Hij heeft de portefeuille secretaris overgenomen van Martine van der Plas.

Activiteiten en resultaten.

De Stichting heeft zich conform haar doelstelling in 2012 met name ingezet voor het beheer en onderhoud van het kunstwerk De Witte Bollen.

Er zijn er extra acties geweest om een informatiebord bij het kunstwerk te plaatsen. Het informatiebord is op 22 mei 2012 geplaatst. Hiervoor is een dekkende subsidie verkregen van de Deelgemeente Prins Alexander uit het Fonds WijkIdee.

De Stichting heeft donaties ontvangen van OpzoomerMee en de ING/Bank.

De Stichting is verzocht een, met De Witte Bollen vergelijkbaar, project te starten voor het kunstwerk De Paraplu van Hans Citroen, dat staat op het Amfitheater bij de Romeynshof. Voor dit project is een projectplan gemaakt en zijn besprekingen gevoerd m.b.t. financiering en eigendomsoverdracht. In 2012 hebben twee subsidiegevers hun toezeggingen hard gemaakt door een bedrag vooruit te betalen. Het project zal in 2013 worden uitgevoerd, mits alle partijen tot overeenstemming komen.

Bestuursvergoeding

Met bestuurders zijn geen overeenkomsten voor betaling en/of vergoeding overeengekomen. In het boekjaar 2012 zijn er geen vergoedingen aan de bestuurders uitgekeerd.

De financiële zaken zijn opgenomen in een meerjarenoverzicht.

%d bloggers liken dit: