De Witte Bollen 2013

TERUG

Jaarverslag en Financiën 2013

Bestuur

In januari 2013 is Helena Lipschart, manager van het Medisch Centrum Ommoord, toegetreden tot het bestuur.

Activiteiten en resultaten.

De Stichting heeft zich conform haar doelstelling in 2013 ingezet voor het beheer en onderhoud van het kunstwerk De Witte Bollen.

Er is een informatie boekje over het kunstwerk De Witte Bollen,  uitgeven gerealiseerd en gefinancierd uit een financiële bijdrage van de Gemeente Rotterdam uit het fonds OpzoomerMee van € 180,-, die al in 2012 was ontvangen.

In 2013 is een nieuw project opgepakt. Een opknapbeurt voor het kunstwerk De Paraplu van Hans Citroen, dat in 1994 is geschonken aan de Bewoners Organisatie Ommoord ter gelegenheid van hun 25 jarig bestaan. De BOO heeft destijds het kunstwerk direct overgedragen in eigendom en onderhoud aan de Gemeente Rotterdam. Stichting De Witte Bollen ondertekende op 11 januari 2013 een overeenkomst met de Gemeente en verkreeg daardoor het eigendom van De Paraplu. Kunstenaar Tom Waakop Reijers verzorgde het opknappen van het kunstwerk. Met hem is ook een onderhoudscontract afgesloten voor dit kunstwerk.

Voor, zowel het opknappen als toekomstig onderhoud van De Paraplu werden subsidies ontvangen van Bewoners Organisatie Ommoord, Deelgemeente Prins Alexander,  Rotterdamse Dienst Kunst en Cultuur, Rotterdamse Dienst Maatschappij, Onderwijs, Sport en Cultuur, alsmede de Rotterdamse Dienst Stadsontwikkeling.

De heronthulling van De Paraplu heeft plaatsgevonden op 22 juni 2013 met medewerking van de Rijnmondse weerman Ed Aldus. Aan deze onthulling is een bijdrage geleverd door bewoners, Kindercantorij Open Hof, Ommoordse dichters en voordragers van poëzie georganiseerd door Guus Koelman, fluitiste Cora Grevenbach en de medewerkers van het Wijkgebouw De Romeijnshof.

Het project De Paraplu wordt in 2014 nog aangevuld met een informatiebord en een informatieboekje, zoals dat ook voor De Witte Bollen is gemaakt.

In september 2013 is een aanvang gemaakt met een project voor het derde kunstwerk van de Stichting, het kunst- en speelwerk De Kip in 1983 gemaakt naar ontwerp van kunstenares Ingrid Kruit. De realisatie van het project, geheel restaureren van het kunstwerk, is gepland voor 2014.

De Stichting communiceert met de bewoners van Ommoord en andere belangstellenden door middel van berichten in de lokale media en via de eigen Facebook-pagina. In totaal verschenen er 57 berichten in de lokale media en het aantal vrienden op Facebook overschreed de 1.100.

Bestuursvergoeding

Met bestuurders zijn geen overeenkomsten voor betaling en/of vergoeding overeengekomen. In het boekjaar 2013 zijn er geen vergoedingen aan de bestuurders uitgekeerd.

De financiële zaken zijn opgenomen in een meerjarenoverzicht.

%d bloggers liken dit: