De Witte Bollen 2014

TERUG

Het bestuur van de Stichting bestaat per 31 december 2014 uit:
• (Voorzitter) Peter Buisman, initiatiefnemer voor de restauratie(s), voorzitter van de Ommoordse kunststichting Art Imaginaire en bewoner van Ommoord.
• (Penningmeester) Pablo Waakop Reijers, kunstenaar, bewoner van Ommoord, zoon van de restaurerende kunstenaar Tom Waakop Reijers. Hij heeft actief assistentie verleend aan de restauratie en plaatsing van de drie kunstwerken van de Stichting en heeft technisch inzicht in de constructies.
• (Bestuurslid) Martine van der Plas, dochter van de (overleden) kunstenaar Hans van der Plas, die in 1972 het kunstwerk De Witte Bollen creëerde.
• (Bestuurslid) Arie Vuyk, cabaretier en bewoner van één van de flats direct bij de locatie van de kunstwerken De Paraplu en De Witte Bollen.
• (Bestuurslid) Ciske Bok, werkzaam bij fysiotherapiepraktijk van het Gezondheidscentrum Ommoord. GC Ommoord was de oorspronkelijke eigenaar van het kunstwerk De Witte Bollen.
• (Bestuurslid) Harm Teunissen, bewoner van Ommoord en oorspronkelijk toegevoegd aan het bestuur van de Stichting als vertegenwoordiger van de Bewoners Organisatie Ommoord (BOO). De BOO heeft aangegeven geen bestuursleden meer te willen leveren. Harm Teunissen is bestuurslid, als bewoner van Ommoord.
• (Bestuurslid) Mariëlle van der Heeden, manager bij Kinderboerderij De Blijde Wei.

Activiteiten en Resultaten.

• De Stichting heeft zich conform haar doelstelling in 2014 ingezet voor het beheer en onderhoud van de kunstwerken De Witte Bollen en De Paraplu. Beide kunstwerken zijn in 2014 heel en schoon gebleven.
• Het project De Paraplu wordt in 2015 nog aangevuld met een informatiebord en een informatieboekje, zoals dat ook voor De Witte Bollen is gemaakt.
• In 2014 is een nieuw project opgepakt. Een opknapbeurt voor het kunstwerk De Kip van Ingrid Kruit, dat in 1983 is geplaatst aan de President Wilsonweg (hoek Kikkerpad) bij de toegang tot Kinderboerderij De Blijde Wei. Ingrid Kruit is wel betrokken geweest bij het project, maar kunstenaar Tom Waakop Reijers verzorgde het opknappen van het kunstwerk. Met hem is nog geen onderhoudscontract afgesloten voor dit kunstwerk. Vrijwel direct na oplevering werden er tot tweemaal toe beschadigingen aangebracht aan de Kip, waarvoor Tom Waakop Rijers aanvullende opdrachten kreeg van de Stichting.
• Stichting De Witte Bollen ondertekende op 24 februari 2014 een overeenkomst met de Gemeente Rotterdam en verkreeg daardoor het eigendom van De Kip.
• Voor het opknappen en toekomstig onderhoud van het kunstwerk De Kip werden subsidies en bijdragen in natura ontvangen van: Atrium Vastgoedmanagement, Bewoners Organisatie Ommoord (BOO), Bewoners van Ommoord, Centrum Beeldende Kunst R’dam (CBK), Daelmans Vastgoed, Deelgemeente Prins Alexander, Helsemans Bestratingen, Kinderboerderij “De Blijde Wei”, Prins Bernhard Cultuurfonds, Rotterdam Dienst Kunst en Cultuur, Rotterdam Dienst Stadsontwikkeling, Stichting Art Imaginaire, Stichting Bevordering Volkskracht en Woningcorporatie Woonbron. Van het project Kern met Pit (Kon. Ned. Heidemaatschappij) was er een toezegging voor een bijdrage, waarover in 2015 kon worden beschikt.
• De heronthulling van De Kip heeft plaatsgevonden op 3 mei 2014 met medewerking van Gebiedsvoorzitter Ron Davids, dichter Guus Koelman en de muziekgroep ToSome.
• De Stichting organiseerde een Fotowedstrijd in Rotterdam-Ommoord rond de restauratie van het kunstwerk De Kip. Er werden ruim honderd unieke foto’s ingestuurd. Een jury, bestaande uit Ron van Briemen (fotograaf), Marion Hofman (fotograaf), Ingrid Kruit (ontwerpster van de Kip), Harm Teunissen (Stichting De Witte Bollen) en Chantal Aarnout (Kinderboerderij De Blijde Wei) heeft zich gebogen over de vele inzendingen. Er werden 35 foto’s geselecteerd voor een foto-expositie in de varkensstal van Kinderboerderij De Blijde Wei. De foto-expositie liep van dinsdag 15 april tot en met zaterdag 3 mei, de dag van de heronthulling van het kunstwerk. Op/na 3 mei ontvingen de geselecteerde deelnemers hun foto op canvas. Eén foto is niet afgehaald.
• Alle foto’s zijn te zien op facebook.com/kunstwerk.dewittebollen waar ook een fotoboek is bijgehouden van de voortgang van de restauratie van De Kip.
• Het project De Kip wordt in 2015 nog aangevuld met een informatiebord en een informatieboekje, zoals dat ook voor De Witte Bollen is gemaakt.
• In 2014 zijn eerste gesprekken gevoerd over een nieuw project, het kunstwerk De Scheidende Wegen dat in het Albert Schweitzerplantsoen staat en nu nog eigendom is van de Rotterdamse vervoersmaatschappij RET. Dit project zal in 2015 worden opgepakt.
• De Stichting communiceert met de bewoners van Ommoord en andere belangstellenden door middel van berichten in de lokale media en via de eigen Facebook-pagina. In totaal verschenen er 54 berichten in de lokale media en het aantal vrienden op Facebook overschreed de 1.700.

De financiën van 2014 zijn opgenomen een een meerjarenoverzicht.

Bestuursvergoeding

Met bestuurders zijn geen overeenkomsten voor betaling en/of vergoeding overeengekomen. In het boekjaar 2014 zijn er geen vergoedingen aan de bestuurders uitgekeerd.

%d bloggers liken dit: