De Witte Bollen 2016

TERUG

Het bestuur van de Stichting bestaat per 31 december 2016 uit:

 • (Voorzitter) Peter Buisman, initiatiefnemer voor de restauratie(s), voorzitter van de Ommoordse kunststichting Art Imaginaire en bewoner van Ommoord.
 • (Penningmeester) Jurgen Lakens, kwaliteitsmanager RET Bus BV. RET was de oorspronkelijke eigenaar van het kunstwerk Scheidende Wegen.
 •  (Secretaris) Harm Teunissen, bewoner van Ommoord en oorspronkelijk toegevoegd aan het bestuur van de Stichting als vertegenwoordiger van de Bewoners Organisatie Ommoord (BOO). De BOO heeft aangegeven geen bestuursleden meer te willen leveren. Harm Teunissen is nu bestuurslid, als bewoner van Ommoord.
 • (Bestuurslid)Martine van der Plas, dochter van de (overleden) kunstenaar Hans van der Plas, die in 1972 het kunstwerk De Witte Bollen creëerde.
 • (Bestuurslid) Arie Vuyk, cabaretier en bewoner van één van de flats direct bij de locatie van de kunstwerken De Paraplu en De Witte Bollen.
 • (Bestuurslid)Ciske Bok, werkzaam bij fysiotherapiepraktijk van het Gezondheidscentrum Ommoord. GC Ommoord was de oorspronkelijke eigenaar van het kunstwerk De Witte Bollen.
 • (Bestuurslid) Pablo Waakop Reijers, kunstenaar, bewoner van Ommoord, zoon van de restaurerende kunstenaar Tom Waakop Reijers. Hij heeft actief assistentie verleend aan de restauratie en plaatsing van de drie kunstwerken van de Stichting en heeft technisch inzicht in de constructies.
 • (Bestuurslid)Mariëlle van der Heeden, manager bij Kinderboerderij De Blijde Wei. Het kunstwerk de Kip is/wordt altijd sterk geassocieerd met de Kinderboerderij.

Activiteiten en Resultaten.

 • De Stichting heeft zich conform haar doelstelling in 2016 ingezet voor het beheer en onderhoud van de kunstwerken De Witte Bollen, De Paraplu, De Kip en Scheidende Wegen. De Witte Bollen zijn in mei 2016 flink beschadigd doordat er zware stenen op zijn gegooid en omdat erop gelopen is. Tom Waakop Reijers heeft deze beschadigingen gerepareerd en de constructie van de halve bol meer verstevigd. Hiervoor is een factuur ontvangen en betaald van € 1.811,98. Er is aan deze beschadiging geen ruchtbaarheid gegeven en de factuur is geboekt ten laste van de onderhoudsreserve. Van de beschadiging is aangifte gedaan bij de politie, zonder verder resultaat of terugkoppeling.
 • De Paraplu is het gehele jaar netjes en onbeschadigd gebleven. De verlichting is binnen de ruimte van de onderhoudsafspraken vernieuwd.
 • De Kip heeft wederom een bewogen jaar achter de rug. Doch het herstel van de aangebrachte aanstootgevende beschilderingen konden door John Buskes worden verwijderd. Daarna is de Kip weer grotendeels wit geschilderd. Er zijn geen kosten voor gemaakt, omdat John Buskes nog voldoende verf van de Stichting in voorraad had. Van de beschadiging is aangifte gedaan bij de politie, zonder verder resultaat of terugkoppeling. De gesprekken m.b.t. een betere beveiliging zijn het gehele jaar door gevoerd, met als resultaat dat er in 2017 een permanente verlichting gaat komen over de gehele parkeerplaats, inclusief de Kip. Ter voorbereiding van deze plaatsing is er in november 2016 eenproefopstelling geplaatst met een spot, gericht op de Kip. In december is het informatiebord bij De Kip beschadigd door vuurwerk. Besloten is dat zoveel mogelijk schoon te wassen en de rest voorlopig zo te laten.
 • Het kunstwerk Scheidende Wegen is in augustus 2016 beklad met graffiti. John Buskes heeft deze kunnen schoonmaken, dankzij de anti-graffiti coating die op het kunstwerk zit. De kosten hiervoor en de aanvulling van zijn voorraad verf heeft John in 2016 nog niet gedeclareerd. Deze kosten komen bij de nieuwe inkoop in 2017.
 • De al in 2015 gesubsidieerde informatieborden voor de Kip en Scheidende Wegen zijn in april geplaatst. De plaatsing is als “vriendendienst” uitgevoerd door Gemeente Werken en er zijn voor de Stichting geen kosten aan verbonden.
 • Kunstwerk Vruchtbeginsel (Hammarskjöldplaats en geen kunstwerk van de Stichting) is tijdelijk (van juni t/m augustus) verhuisd naar het Museumpark voor de tentoonstelling: “Rotterdam Ontworteld”. Wij hebben de verhuizing begeleid om te voorkomen dat het kunstwerk beschadigd werd en om zeker te stellen dat het weer netjes werd teruggeplaatst. Dit is ook gebeurd, daarna is het werk bijgewerkt en geschilderd.
 • Staalplastiek Cor Dam (Cymbelkruid). Een projectplan voor overname en plaatsing van vier werken van Cor Dam is door de Stichting in april uitgebracht aan de Gemeente Rotterdam en het CBK. Met het CBK zijn afspraken gemaakt, maar de Gemeente heeft de Stichting in feite steeds aan het lijntje gehouden, zonder tot uitspraken te komen. Het project loopt verder in 2017.
 • Een groot neon kunstwerk van Han Goan Lim, dat voorheen in het Lage Land een plek had, ligt bij de Gemeente Rotterdam in opslag. Rotterdam en het CBK zouden het werk graag ergens in Rotterdam geplaatst zien. Wij hebben daarvoor (puur oriënterend) een locatie, het Pomphuis aan het Fioringras aangedragen en met de eigenaar daarvan overeenstemming bereikt. Het is nu aan het CBK om een beslissing te nemen of dat ook zo gerealiseerd gaat worden.
 • Het merendeel van de activiteiten in 2016 richtte zich op het in 2015 gestarte project “De Kleine Kip”, zie hierna
 • Andere activiteiten:

Januari:  

Deelname aan Plus sponsoractie, resultaat voor de Stichting een donatie van € 209,63.

Deelname aan Kern met Pit 2016. Resultaat komt in 2017.

Voorlichting Subsidie 2016 – Gemeente Rotterdam.

Februari:

Lezing van der Plas in Hillegersberg.

Opname TV Rijnmond bij Meneer van Houten.

Maart:

Taart van Groen Links voor inzet als bewoners. De taart is meteen door-geschonken aan teleurgesteld personeel van de Romeynshof (i.v.m. voorgenomen sluiting van het gebouw).

2e Werksessie kunst en cultuur in Prins Alexander.

April :  

Afscheid van gebiedsnetwerker Hennie van Tienhoven

Boekpresentatie Siebe “Beelden in Rotterdam”.

Mei:  

Uitreiking 500ste kleine Kip en gelijktijdig door vrijwilligers het schoonmaken van de Grote Kip.

Juli:

Opening water/speeltuin op de kinderboerderij “De Blijde Wei”.

Augustus: 

 Finissage “Up Root” Rotterdam.

September:       

Organisatie van Kunst- en Architectuurwandeling Ommoord.

Oktober:             

Presentatie op de Ommoordse ochtend van de Bibliotheek. (Donatie: Cadeaubon van € 50,-)

November:        

Uitvaartplechtigheid Francis Wesseling (echtgenote van bestuurslid Harm Teunissen).

Deelname aan SpecSavers sponsoractie, resultaat nihil. Alleen de winnaar ontvangt een bijdrage.

December:         

Deelname aan het Ommoords Kwartet. De vier kunstwerken van onze Stichting zullen in dit spel een kwartet vormen. Realisatie wordt in 2017 verwacht.

Project De kleine Kip.

Het project de Kleine Kip is begonnen met: “De Ommoordse kunstenaar Ton van Zuuren was het zat, de constante aanslagen op onze Kip. Om meer mensen in Ommoord te verbinden met dit kunstwerk, maakte hij een replica van De Kip. De Kleine Kip is daarmee geboren.” Ons bestuurslid Harm Teunissen bracht het idee bij de Stichting binnen. Het doel is dat de Kleine Kip te zien is bij heel veel Ommoorders thuis. Daarmee zullen nog meer Ommoorders verbonden zijn met de grote Kip en zal de sociale controle op de Kip beter zijn. Het beeld werd verder verbreed. Het kopen van een Kleine Kip is een soort plechtige verklaring, mee te willen helpen aan het heel en schoon houden van kunst in de buitenruimte. Eind 2016 waren er ruim 700 exemplaren gemaakt en geplaatst. De productie van Kleine Kippen bij SDW is gestopt en Pameijers “Meneer van Houten” levert eind januari 2017 de laatste exemplaren op. Planning is de actie in het voorjaar 2017 af te ronden op een eind van 850 gemaakte Kleine Kippen. De actie is zeer succesvol en heeft zeer veel tijd en inspanning gevergd in 2016, maar het resultaat is dat ook waard. In 2017 zal de actie worden afgesloten met een boekje waarin alles de revue passeert. Eind 2015 stond er een voorlopige opbrengst van netto € 2.866,79 in de boeken. Per eind 2016 is dat al € 5.309,45. De definitieve afrekening komt bij de afsluiting in 2017. Deze zal naar verachting boven de € 6.000,- liggen.

Een bijzonder onderdeel van het Project de Kleine Kip kwam voort uit een samenwerking met de Kunstkring Prins Alexander. Onder de titel “Ommoordse Kunstkippen” maakten de leden (kunstenaars) van de Kunstkring speciale Kleine Kippen, die in de etalages van Winkelcentrum Hesseplaats werden geëxposeerd en begin oktober werden geveild. De opbrengst werd gedeeld door de Kunstkring, de kunstenaar en de Stichting. Netto vloeide er daardoor € 212,67 in de onderhoudspot van de Stichting.


De Stichting communiceert met de bewoners van Ommoord en andere belangstellenden door middel van berichten in de lokale media en via de eigen Facebook-pagina. Door de aangescherpte regels van Facebook is er eind 2015 gestart met een geheel nieuwe Facebook-pagina, waarbij alle eerder opgebouwde koppelingen, likes en volgers kwamen te vervalen. Mede door de koppeling van de Facebook-pagina aan de pagina’s Nieuws Ommoord en Ommoordse Kunstkip is het aantal bereikte personen ca. 200 per week en het aantal likes ca. 80 per week op de pagina van Stichting De Witte Bollen.  De url is: www.facebook.com/dewittebollen/Bestuursvergoeding

De financiën van 2016 zijn opgenomen een meerjarenoverzicht.

Bestuursvergoeding

Met bestuurders zijn geen overeenkomsten voor betaling en/of vergoeding overeengekomen. In het boekjaar 2016 zijn er geen vergoedingen aan de bestuurders uitgekeerd.

%d bloggers liken dit: