De Witte Bollen

HOME

Stichting De Witte Bollen

Stichting De Witte Bollen beheert, onderhoudt en presenteert kunstwerken in de buitenruimte van de Rotterdamse wijk Ommoord. De kunstwerken en alle actuele informatie over de kunstwerken zijn te zien op Facebook. Ons bestand telt op dit moment 8 kunstwerken en 8 informatieborden.

Stichting De Witte Bollen kent twee typen donaties:
* Een algemene donatie, in geld, waardoor het voor de stichting mogelijk wordt de verzameling in stand te houden en/of uit te breiden.
* Een specifieke donatie in geld, bedoeld voor een specifiek kunstwerk. U kunt dan bij uw donatie de naam van dat kunstwerk vermelden. De ontvangen gelden worden per kunstwerk geadministreerd en besteed.

De kunstwerken in het bezit van Stichting De Witte Bollen zijn in principe niet verplaatsbaar en worden niet verkocht.

Stichting De Witte Bollen is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling waardoor uw donatie fiscaal als gift wordt aangemerkt.

Het bestuur maakt t.b.v. haar donateurs jaarlijks een jaarverslag en een financiele verantwoording op dit zijn in te zien op de ANBI – De Witte Bollen

Donaties kunnen worden gestort op onze bankrekening:
NL32 INGB 0006 0542 81 t.n.v. Stichting De Witte Bollen te Rotterdam

Nadere info: dewittebollen@gmail.com

%d bloggers liken dit: