Jaarprogramma 2023

TERUG

 • Het jaarprogramma wordt vooraf doorgenomen met de Gemeente Rotterdam en subsidiegever Cultuur Concreet om vast te stellen welke subsidie- en samenwerkingsmogelijkheden er zijn.(bestuur)
 • Dagelijks beheer (onderhoud) van 8 kunstwerken en 8 informatieborden (3 daarvan bij kunstwerken van derden) in Ommoord. (ingehuurde kunstenaars)
 • Dagelijks, nieuwsgaring m.b.t. kunst in Ommoord via drie publiek toegankelijke Facebook-pagina’s. (vrijwilliger-redacteur)
 • Continue, De Witte Bollen Website als uithangbord voor belangstellenden, conform ANBI-regels. (vrijwilliger-webmaster)
 • On-going Fondsenwerving (bestuur)
 • Kwartaal Nieuwsbrief aan bestuursleden. (bestuur, vrijwilliger-redacteur)
 • Eenmaal per jaar in groepsverband, georganiseerd bezoek aan exposities-musea-ateliers. Organisatie door een eigen commissie. In basis wordt 50% van de kosten gedragen door de deelnemers.
 • Weekend in juni en in november. Jaarlijks terugkerende Kunstwandelingen in Ommoord, kosten met namen drukwerk/presentje voor gids. Hierbij worden onder meer de kunstwerken van de Stichting bezocht en gepresenteerd. (vrijwilliger-gids)
 • Realiseren in 2023/2024 van een digitale versie (App) van de Kunstwandeling.
 • Promotie en fondsenwerving door deelname aan kunstmarkten Hesseplaats en Einstein (bestuur en vrijwilligers)
 • DWB werkt samen in twee projecten van de Werkgroep Van Water Weten en treedt daarin op als juridische- en administratieve eenheid. (bestuur)
 • Jaarlijks wordt het boek “Kunst in Ommoord” geactualiseerd en in beperkte oplage gedrukt. (auteur Peter Buisman)
 • In 2021 is de Ommoordse Kip geheel vernieuwd. Er volgt in 2023 nog een extra actie via Albert Heijn Hesseplaats, doneren van statiegelden door bewoners van Ommoord.
 • Nieuw project “Vlag van Ommoord” opstarten. doel fondsenwerving en bekendheid van/met onze kunstwerken.
 • Belangrijk in 2023 e.v. zijn de zorgen en inspanning rond de kunstwerken De Witte Bollen en De Paraplu, die in het gebied Romeynshof staan. Dit gebied wordt heringericht, de gebouwen worden gesloopt en er wordt nieuwbouw gepleegd. Beide kunstwerken moeten worden verplaatst en de Witte Bollen moet waarschijnlijk gerestaureerd worden. (bestuur)
 • Samenwerkingen met BKOR, CBK, Gemeente Rotterdam, Gro-Up Buurtwerk, KPA, VWW, BOO, Ommoordse Veld en andere instellingen met vergelijkbare doelstelling.
%d bloggers liken dit: