Jaarprogramma 2022

TERUG

 • Het jaarprogramma wordt vooraf doorgenomen met de Gemeente Rotterdam en de Cultuurscout Prins Alexander om vast te stellen welke subsidie- en samenwerkingmogelijheden er zijn.
 • Dagelijks beheer (onderhoud) van 8 kunstwerken en 8 informatieborden (3 daarvan bij kunstwerken van derden) in Ommoord. (ingehuurde kunstenaars)
 • Dagelijks, nieuwsgaring m.b.t. kunst in Ommoord via drie publiek toegankelijke Facebook-pagina’s. (vrijwilliger-redacteur)
 • Continue, KPA Website als uithangbord voor belangstellenden, conform ANBI-regels. (vrijwilliger-webmaster)
 • On-going Fondsenwerving (bestuur)
 • Kwartaal Nieuwsbrief aan bestuursleden. (bestuur, vrijwilliger-redacteur)
 • Eenmaal per jaar in groepsverband, georganiseerd bezoek aan exposities-musea-ateliers. Organisatie door een eigen commissie. In basis wordt 50% van de kosten gedragen door de deelnemers.
 • Weekend in juni/juli. Jaarlijks terugkerende Kunstwandeling in Ommoord, kosten met namen drukwerk/presentje voor gids. Hierbij worden onder meer de kunstwerken van de Stichting bezocht en gepresenteerd. (vrijwilliger-gids)
 • Weekend in juni deelname (bekendheid vergroten Kunst in Ommoord) op Festival 50 jaar Söderblomplaats. (bestuur en vrijwilligers)
 • Nog geen datum. De Kunstmarkten (Hesseplaats en Einstein) zijn gecancelled vanwege COVID-19. Onze Stichting neemt deel aan de markten, die door de Kunstkring Prisn Alexander worden georganiseerd. (bestuur en vrijwilligers)
 • DWB werkt samen in twee projecten van de Werkgroep Van Water Weten en treedt daarin op als juridische- en administratieve eenheid. (bestuur)
 • Jaarlijks wordt het boek “Kunst in Ommoord” geactualiseerd en in beperkte oplage gedrukt. (auteur Peter Buisman)
 • In 2021 is de Ommoordse Kip geheel vernieuwd. Er volgen in 2022 nog extra acties om de financiering rond te krijgen, zoals veiling van het model van de Kip (gemaakt door Ingrid Kruit), het project vlag van Ommoord, statiegeld actie AH. (bestuur)
 • Belangrijk in 2022 e.v. zijn de zorgen en inspanning rond de kunstwerken De Witte Bollen en De Paraplu, die in het gebied Romeynshof staan. Dit gebied wordt heringericht, de gebouwen worden gesloopt en er wordt nieuwbouw gepleegd. Beide kunstwerken moeten worden verplaatst en de Witte Bollen moet waarschijnlijk gerestaureerd worden. (bestuur)
 • Samenwerkingen met Buurtwerk, CBK, Gemeente Rotterdam, KPA, VWW, BOO, Ommoordse Veld en andere instellingen met vergelijkbare doelstelling.
%d bloggers liken dit: