KRL 2019

TERUG

Overzicht 2018Begroting 20192019
Inkomsten:
Aanmonstering en donaties7.791,646.500,007.722,00
Fiscale giften bestuur2.041,17207,29
Merchandising 276,14250,00
10.108,956.750,007.929,29
Uitgaven:
Museale aankopen76,500,0011,65
Project Slamat191,18200,000,00
Project Miniworld630,00
Project Medan-1.501,38
Project Vlissingen3.026,52
Project Modjokerto-3.000,00112.63
Depotkosten2.110,002.500,001.737,09
Organisatiekosten4.974,602.500,001.584,83
Bankkosten107,49300,00307,00
Vrijwilligerskosten1.146,35
Afschrijving voorraad en inventaris527,702.500,002.932,20
11.288,965.000,006.685,40
Operationeel resultaat-1.180,011.800,001.243,89
Activa:
Rabo-bank12.404,3713.886,89
Inventaris1.948,000,00
Voorraad Merchandising984,200,00
Totaal activa15.336,5713.886,89
Passiva:
Transitoria131,35372,20
Lening E. van Lierde2.358,001.181,00
Lopend project Lloydkwartier197,02764,60
Lopend project Netersel442,53442,53
Lopend project Bogor5.325,00
Lopend project Modjokerto3.000,00
EV begin van het jaar8.062,686.882,67
Resultaat lopend jaar-1.180,011.243,89
Totaal passiva15.336,5713.886,89
Activa-Passiva0,000,00
%d bloggers liken dit: