Rotterdamsche Lloyd Erfgoed

HOME

De Stichting heeft haar activiteiten beëindigd per 2 januari 2020. De Stichting had als statutaire de naam “Koninklijke Rotterdamsche Lloyd” Museum en trad ook naar buiten als “Koninklijke Rotterdamsche Lloyd” Erfgoed Centrum.

Het inmiddels afgetreden bestuur heeft de jaarrekening 2019 op de gebruikelijke wijze opgesteld en gepubliceerd. De vereffenaar heeft daar de jaarrekening 2020 aan toegevoegd. Het eindrapport van de vereffenaar is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen.

Het archief van de Stichting wordt tot 2025 bewaard op het adres: Söderblomplaats 558, 3069 SP te Rotterdam

Onder deze button (Baten & Lasten) vindt u de fianciele verantwoording over de reeds afgesloten perioden

%d bloggers liken dit: